Kontakta oss på 010-444 16 00 eller info@logimark.se

Case: Rangefabriken i Svalöv

Case: Rangefabriken i Svalöv

Rangefabriken i Svalöv

– tillverkaren av bockbar färgad aluminium

I Svalöv, några mil utanför Malmö träffar vi de tre bröderna som tillsammans driver RANGEFABRIKEN AB. Rangefabriken startades i liten skala år 2004 av äldste brodern Alexander med affärsidén och ambitionen att kunna förse skylttillverkningsindustrin med efterbockningsbara plana aluminiumplåtar, redan från början i rätt färg och kvalitet.

Tack vare ambitiös kunskapsinhämtning – teoretisk såväl som praktisk – från diverse lackeringsmetoder samt tillhörande metallära kunde produktionen av RANGE-plåtar i ett 100-tal färger på den tiden startas upp. Idag förser serieproduktionen av RANGE även bygg- och tillverkningsindustrin runt om i Sverige med färgmatchade och efterbearbetningsbara aluminiumplåtar. Husfasader, balkonginklädnader och maskinkåpor är lysande exempel på vad RANGE står upp till. RANGE® lackaluminium tillverkas idag i 100-talet färger, tjocklekar och format.

RANGE® är det mest flexibla systemet av färdig lackerad aluminium för förekommande typer av detaljer inom byggsektorn. Idag är kunderna spridda över hela Sverige men tanken finns att gå vidare med Skandinaviska marknaden, i första hand Danmark. Sedan 2009 sker tillverkningen i en ca 1000 kvm fabriksbyggnad och bröderna gör fortlöpande investeringar i produktionsutrustning som ugnar, automatlackering och annan teknisk utrustning. En viktig del i deras produktionslinje är två stycken bläckstråleskrivare av modellen Linx CJ400 som märker aluminiumplåten på undersidan med spårbarhetsnummer, produktkod samt skriver Ranges logotype, allt på en rad.

Linx CJ400 vid klippen

Linx CJ400 vid klippen

Sebastian Odeldahl berättar om tankarna och önskemålen inför investeringen av ny utrustning för märkning. ”När vi skulle investera i nya bläckstråleskrivare till vår produktion sökte vi själva aktivt upp vilka möjligheter som fanns på marknaden där Logimark var en av aktörerna. Vi fick en bra kontakt med deras säljare Per Wallin som lät oss testa maskinen i en månads tid för att vi skulle känna oss säkra på att den uppfyllde våra önskemål och fungerade i vår produktion. ”Idag är vi mycket nöjda med vårt val, faktiskt så nöjda att vi idag har vi två stycken likadana bläckstråleskrivare. De är så gott som underhållsfria, vi rengör dem aldrig, de är driftssäkra och det är väldigt enkelt att byta meddelanden” berättar Sebastian.

Företaget har idag tre ben i sin verksamhet: Skyltindustrin i form av skyltmakare, byggsektorn i samarbete med Lindab samt till mekaniska industrier som köper fullformat av aluminiumrullar i den mängd de behöver. RANGEFABRIKEN har idag ett omfattande sortiment av all slags aluminium för profilering som tryggt och säkert levereras med RANGE-bilar över stora delar av landet. När du beställer från RANGEFABRIKEN kommer dina plåtar direkt från import- eller produktionsledet vilket håller nere kostnaderna.

Sebastian Odeldahl från Rangefabriken t.v och Per Wallin Logimark t.h.

Sebastian Odeldahl från Rangefabriken t.v och Per Wallin Logimark t.h.