Kontakta oss på 010-444 16 00 eller info@logimark.se

Etikettmärkningssystem möter dagens industriella utmaningar.

Etikettmärkningssystem möter dagens industriella utmaningar.

Etikettmärkningssystem möter dagens industriella utmaningar.

Teknik, digitalisering och tillväxt påverkar våra etikettsystem och frambringar nya utmaningar. Logimark har sammanfattat de vanligaste problemen som uppstår i produktion och lagerhantering och listat viktiga saker att tänka på i framtiden.

  • Många företag har hundratals statiska etikettmallar som är svåra att hantera och arbeta med. Genom att reducera dessa statiska mallar från hundratals ner till ca. 20 bidrar detta till att den övergripande hanteringen av etikettutformning blir mycket lättare.
  • Traditionellt har IT-avdelningar utformat etiketter. Nu sker en förändring i branschen som gör att etikettdesign förskjuts mot marknadsavdelningar eftersom det är mer kostnadseffektivt. IT-resurser är ofta dyrare och deras tid är begränsad. 
  • Oplanerade driftstopp – Detta är en indirekt och ändå stor kostnad som händer ofta. Oplanerade driftstopp kan resultera i fraktförseningar som övergår till förlorad försäljning. Se till att ditt märkningssystem kan flytta till en annan plats, säkerställa stabila produktionsnivåer och kontinuitet i händelse av oplanerade driftstopp.
  • Att inte ha ett etikettmärkningssystem med begränsad åtkomst för etikettdesign och godkännande kan leda till att obehöriga gör ändringar i etiketterna. För att undvika detta kan du avgränsa användare och definiera specifika roller i systemet, så att endast ett antal personer har tillgång till systemet.
  • Saknas kvalitetslagring och arkiveringssystem kan det orsaka att företag får problem med att följa upp ändringar och hålla reda på sina etiketter. Ett märkningssystem som har ett dokumenthanteringssystem gör så att du kan hålla koll på dina etiketter och all tillhörande verksamhet.