Kontakta oss på 010-444 16 00 eller info@logimark.se

Framtiden ställer krav på nya märkningsuppgifter – detta vet vi!

Framtiden ställer krav på nya märkningsuppgifter – detta vet vi!

En ny märkningsuppgift ska anges på produktmärkningar från och med 2020 – en kod med 16 tecken som kallas för unik formuleringsidentifierare (unique formula identifier, UFI). År 2025 kommer denna kod att vara obligatorisk i märkningen på alla produkter som klassificerats avseende hälsofaror och fysikaliska faror. 

Tillverkare som släpper ut sådana produkter på marknaden blir skyldiga att tillhandahålla särskild produktinformation, inbegripet UFI-koden, till giftinformationscentraler. En unik formuleringsidentifierare (unique formula identifier, UFI) är en kod med 16 alfanumeriska tecken som ska anges på märkningen av dina produkter som innehåller en farlig blandning. Utöver UFI-koden ska du även tillhandahålla ytterligare information om din blandning och tillhörande produkter till giftinformationscentraler, såsom sammansättning, handelsnamn, färg, förpackning, produktkategori och toxikologisk information. UFI-koden ska entydigt koppla den information du tillhandahåller till den produkt du släpper ut på marknaden.

– Företag bör börja planera alla nödvändiga steg så snart som möjligt för att säkerställa fullständig överensstämmelse före deadline, menar Ricard Sandström, säljansvarig på Logimark. 

Professionella märkningssystem som Logimarks industriella bläckstråleskrivare eller etiketteringssystem är perfekta lösningar för att skriva ut eller fästa UFI-koder på producerande företags produkter. Vi ser fram emot en oförpliktigande diskussion om hur vi kan hjälpa din produktion!