Kontakta oss på 010-444 16 00 eller info@logimark.se

Framtidsutsikter för etiketteringssystem till livsmedel

Framtidsutsikter för etiketteringssystem till livsmedel

Livsmedelsindustrin förändras och det är många olika faktorer som spelar in: ökad medvetenhet kring matallergier och livsmedelstillsatser, mer fokus på livsmedlets hållbarhet och lokalproduktion samt att medelstora tillverkare försöker hålla takt med vår tids konkurrenskraftiga livsmedelsmarknad.

Etikettering har aldrig tidigare spelat en mer avgörande roll i livsmedelsindustrin. Moderna hanteringssystem för etikettering möjliggör en stor digital förändring av etikett- och märkningsindustrin, där en av de viktigaste framgångsfaktorerna är effektivisering av märkningsprocesserna. Detta betyder att genom att standardisera all sin etikettering och märkning får företag betydande konkurrensfördelar.

Däremot finns det en del IT-relaterade hinder som ligger i vägen när det kommer till att standardisera etiketteringssystem. Bland annat så integrerar inte företag sina märkningsenheter med sitt affärssystem. Information som utgångsdatum och batchkod ses som en liten del av processen och är inte värd den komplexa integrationen. Detta kan göra att varje maskin använder en egen typ av integrationsmetod, vilket kan medföra svårigheter och utgör därmed en stor utmaning när det kommer till standardisering.

Detta är anledningen till varför etikettering med moderna hanteringssystem för etiketter behövs mer än någonsin. Genom att implementera ett hanteringssystem för etikettering kan man spara otaliga arbetstimmar och öka produktiviteten hos sina medarbetare. Den centrala databasen kan uppdateras snabbt, och anställda kan använda färdiga mallar till etiketterna, vilket sparar värdefull tid, istället för att manuellt utforma etiketterna.

Fördelar genom att standardisera etikettsystem:

  • Undvik kostnader i form av återkallelse, böter, förlorad affär och förseningar i produktion
  • Ökad effektivisering och produktivitet till att göra mer och snabbare
  • Upprätta märkningsprocesser som följer med när verksamheten växer
  • Minimera tidskrävande och kostsamma IT-resurser