Kontakta oss på 010-444 16 00 eller info@logimark.se

Läkemedelsföretag standardiserar sina märkningsprocesser

Läkemedelsföretag standardiserar sina märkningsprocesser

Den nuvarande tillverkningsindustrin är extremt konkurrenskraftigt och läkemedelsföretag tvingas upptäcka nya sätt att förbättra effektiviteten och minska driftskostnaderna. I en miljö där felmärkta produkter kan resultera i återkallelser, lagstiftande åtgärder och varaktig varumärkesskada, är starka kvalitetssäkringsåtgärder ett absolut måste. Nedan följer ett par olika sätt som rationaliserar deras märkningsprocesser för att överleva det konkurrerande industriella klimatet.

Mät snabbt och kontrollerat för hårdare regelverkskrav – Det är ett känt faktum att den farmaceutiska industrin är en av de mest reglerade i världen. Branschen har otroligt hårda ramar att hålla sig innanför när det gäller att uppfylla alla fastställda lagar och krav. De nationella och internationella regler och kontroller ställer allt större krav på läkemedelsproducenter, som ger ökad tydlighet i märkning och spårbarhet. Det mest effektiva sättet att uppfylla dessa krav är genom en standardiserad etikettstyrningsprocess som tillåter företag att uppdatera etikettinformation centralt och se till att all lokal etikettproduktion fungerar från en uppdaterad databas.

Ta hand om leveranskedjan – Farmaceutisk förpackning blir en allt mer komplicerad fråga. Med så många företag som är involverade i att erbjuda olika nivåer av emballage, är det nu viktigare än någonsin att erhålla en standardiserad process för etikettproduktion. Detta är det bästa sättet att undvika felaktiga märkningsuppgifter som kryper in i produktionsprocessen.

Öka produktiviteten – Läkemedelspriserna är under hård press. Konsumenter och hälsovårdsinstitut kräver billigare mediciner. Att fungera på en prisfokuserad marknad innebär att läkemedelsföretag måste hitta mer effektiva sätt att göra affärer. Standardiserade etikettproduktioner kan betyda stor produktivitetsvinst för läkemedelsorganisationer. Standardiseringen minskar tiden som spenderas vid manuell datainmatning, möjliggör effektivare etikettutskriftsprocesser och gör det möjligt att utnyttja IT-resurser optimalt.

Dra nytta av nya marknadsmöjligheter – Att expandera till nya marknader, vare sig genom fusioner, förvärv eller etablering av nya kontor, är ett utmärkt sätt att öka marknadsandelar och konkurrera på en globaliserad marknad; men det utgör också utmaningar för interna produktionsprocesser. Nya marknader innebär nya krav på lagstiftning och märkning som måste uppfyllas. Förvärvande företag tar ofta med sig olika IT-hårdvaror och system- och introducerar en mängd olika märkningsprocesser. Att standardisera märkningsprocessen gör det enklare att rulla ut en etikettproduktionsmetod till nyetablerade eller förvärvade dotterbolag. Det kan förena olika utskriftssystem för att möjliggöra en skalbar, konsekvent etikettproduktionsprocess.