Kontakta oss på 010-444 16 00 eller info@logimark.se

Märkning för Lean-baserade produktioner

Nu för tiden är det många företag som inser värdet av att tillämpa andra produktionssätt än deras tidigare för att kunna öka sin konkurrenskraft och effektivitet. Med dagens marknad finns det ett behov av att sticka ut när det kommer till hur ens produktion fungerar, både för företagets värde men också för slutkunden. Ett sätt att förändra och effektivisera sin produktion är att tillämpa produktionssättet Lean Production. Med Lean innebär det att alla steg i en produktionsprocess identifieras och därefter utgallras de steg som inte skapar värde för slutkund. Kort och gott kan man säga att Lean handlar om att skapa ”Mer värde för mindre arbete”.

Lean härstammar från Japan, där man efter andra världskriget var tvungen att restaurera om sin militära industri till civil industri. Att använda Lean handlar om att minimera avfall och maximera aktiviteter som ger mervärde. För att kunna fullfölja detta är det viktigt att se över märkningen i sin produktion. Då en viss märkning av en viss produkt ofta är lagstiftad, vanligtvis för att kunna spåra produkten eller för att kunna se hållbarhetsinformation, är detta en viktig del av produktionen för att kunna effektivisera och skapa mervärde.

Fördelar med Lean

För att kunna skapa fördelar samt mervärde för slutkund bör man som företag fokusera på kartläggning av sina processer i verksamheten – från order till leverans av produkt. Görs detta på korrekt sätt kan dessa fördelar skapas:

  • Förmåga att reagerar snabbare när kunden ställer krav
  • Högre kvalitet på tillverkning
  • Lägre kostnader
  • Ökad produktionskapacitet

Mäta produktionseffektivitet

För att förstå sin produktion och dess process är det viktigt att mäta sin produktionseffektivitet genom att minska eller ta bort dem så kallade ”stora förlusterna”:

  • Haveri
  • Inrättningar och justeringar
  • Små stopp
  • Reducerad produktionshastighet
  • Uppstart avvisas
  • Produkten avvisas

Varför implementera Lean vid märkning?

Förbättrat varumärkesskydd

Detaljrik och hållbar kvalitetsmärkning för information som hållbarhetsinformation, batch- och spårningskoder, kommer inte bara få produkter att följa ”lagstiftande måsten” och tillgodose kundens behov, utan också komplettera din produkt och ge den rätt utseende. Det finns en mängd olika märkningsmaskiner som passar för olika bruk – bläckstråleskrivare, lasermärkningssystem, termisk bläckstråleskrivare m.m. Detta betyder att det finns en märkningslösning för dig oavsett vilket material du vill märka på.

Kvalitet

Märkutrustning som är pålitlig samt enkel att installera och använda kommer att bidra till högre kvalitet och effektivisering. Moderna märkmaskiner är ofta enkla när det kommer till att skapa och redigera meddelande som ska märkas, detta minskar misstag och ombearbetning ute i produktion. Det är viktigt att användargränssnittet på pekskärmen är användarvänligt, oftast i form av illustrerade uppmaningar och hjälpfunktioner. Detta gör det enkelt för alla i produktionen att hantera maskinen och därmed kommer inte märkningens kvalité att äventyras.

Minska onödiga stopp

Märkmaskiner som är enkla att installera är oftast enklare att underhålla. Exempelvis funktioner som självrengörande skrivhuvuden till bläckstråleskrivare som minskar risken att bläcket torkar igen och att munstycket därmed täpps till. Meddelande om låga vätskenivåer och dylikt medger att påfyllning kan åtgärdas i god tid, och därmed undvika oplanerade stopp i linjen. Stopp kan också reduceras genom att använda moderna skrivare med längre serviceintervaller och med självservice som innebär att kunden själv kan serva sin maskin istället för att invänta en tekniker.

Minska väntetid

För tillverkare som behöver ofta eller snabbt byta produkt på produktionsbandet, är digital märkning bra då man kan spara ett flertal meddelande som enkelt kan ändras när produkten ändras. Detta reducerar tid istället för att använda en icke-digitalmaskin där byte av rullarna/plattorna sker förhand.

Minska svinn

Kvalitativa och moderna märkningssystem säkerställer att rätt information märks varje gång. Detta minskar svinn genom att undvika misslyckad märkning som gör produkten obrukbar.

Minska processer och överproduktion

Maskiner som inte har komplicerade startprocedurer och som ger perfekt märkning på den första produkten lika bra som den sista, betyder att maskinen inte behöver vara igång permanent eller användas dagligen. En maskins mångsidighet gör det också möjligt för tillverkare att använda en och samma maskin för flera applikationer oavsett ytan som märks – från plast till tenn, glas eller papper. Genom att använda en och samma maskin leder också till färre instruktioner för tillverkare och personal att lära sig samt reducerad inventering av förbrukningsmaterial.

Slutsats

Att uppmärksamma och fokusera på märkningen i sin produktion är ett viktigt steg till att arbeta med Lean. För att förstå vilken märkningsmaskin som passar din produktion och för de besparingar du vill göra är det en god idé att se över vilka alternativ det finns. Vi har ett brett utbud av olika moderna märkningsmaskiner som enkelt kan anpassas efter din produktion och de substrat du vill märka på.

Vill du uppnå Lean i din produktion?

Då har Logimark de rätta maskinerna för dig!