Kontakta oss på 010-444 16 00 eller info@logimark.se

Märkning – mer än bara en nödvändighet

Märkning – mer än bara en nödvändighet

Märkning av variabeldata såsom batchkoder, bäst-före datum och streckkoder appliceras på produkter, förpackningar eller etiketter – och ses ofta som en obligatorisk och oundviklig del av produktions- och förpackningsprocessen.

Att använda sig av märkning på förpackningar kan dock medföra många fördelar för både konsumenten och tillverkaren i fråga. Här förklarar vi hur tillägg av variabel information till förpackningar kan gynna både konsumenter och tillverkare.

Dokumentation av ursprung

Då hållbarhet – i all sin rätt – är ett hett ämne blir allt fler människor medvetna om sina shoppingvanor och hur deras köpval kan påverka miljön. Om en produkt tydligt anger var den eller dess förpackning kommer från och om den är hållbar, tillåter den konsumenten att göra ett välgrundat köp.

Att ha denna nivå av transparens är i allmänhet en positiv sak för varumärken eftersom det hjälper till att skapa en nivå av förtroende och lojalitet mellan tillverkare och kund.

Spårbarhet

Enkelt sagt hjälper serialiseringskoder till att skydda varumärken, hantera leveranskedjan och hjälpa till med snabba produktåterkallelser. Deras närvaro på förpackningar / produkter hjälper också till att ge en bättre helhetsupplevelse för konsumenten eftersom serialisering ger försäkran om att de produkter som köps är äkta och säkra.

Förfalskning

Vissa produkter, särskilt kosmetiska och farmaceutiska produkter, är utsatta för förfalskare. Genom att ha rätt märkningsåtgärder mot varumärkesförfalskning kan risken för att falska produkter kommer in på marknaden minimeras, om inte helt utrotas.

Att tillämpa variabla koder med UV-bläck blir allt populärare. Ett sätt att försvåra för replikor är genom att placera osynliga koder på olika platser som endast tillverkaren känner till – speciellt om de har olika områden som de växlar mellan under hela perioder (position i förhållande till tillverkningsdatum).

Kontakta oss om du vill veta mer om hur kvalitetsmärkning kan gynna dig!